Duurzaamheid. Een veel gehoord, en gebruikt, begrip in deze tijd. Maar waar gaat het nou eigenlijk om? Waar moet ik beginnen? En doe ik wel al genoeg er aan? Duurzaamheid betekent rekening houden met mens, milieu, maatschappij. Maar ook met het voortbestaan van je eigen onderneming op een manier die een positieve bijdrage levert aan deze wereld. In al haar aspecten. In al onze projecten komt duurzaamheid aan bod, omdat wij geloven in de synergie tussen strategie, communicatie en duurzaamheid. Onderstaande projecten zijn echter heel specifiek gericht op het thema zelf:

Workshops & lezingen

Inspireren, motiveren, overtuigen. Het bedrijf wil gaan verduurzamen? Hoe motiveren we dan onze werknemers en stakeholders? Wat speelt er en hoe denkt men intern? Green Inc’s lezingen zijn het middel om te inspireren en motiveren. De workshops zijn vraag opwekkend, analyseren en geven antwoord op wat er al intern in je bedrijf speelt.

Betere bedrijfsprocessen

Kijken naar efficiëntie, grondstoffen en innoveren. Hoe zijn mijn producten eruit? Zijn ze efficiënt? Welke grondstoffen gebruik ik? Hoe en waar worden ze gemaakt? Duurzaamheid is niet duurder, integendeel er valt juist veel winst mee te behalen.  Green Inc legt je producten onder een kritisch vergrootglas. We kijken naar het totale productie proces. Van ontwerp naar productie. Green Inc laat zien waar de winst op het gebied van duurzaamheid valt te halen.

Project begeleiding

Je bedrijf gaat verantwoord ondernemen. Je wil, of moet, en je ziet de noodzaak en ook de winst. Maar hoe zet je dit in gang? Green Inc begeleidt jouw MVO project. Wij zetten het beleid, de structuren en processen neer, en zorgen dat jouw project de koekoek wordt in ons eigen nest. Dus wij zijn weg zodra we niet meer nodig zijn.

Green Gap

Veel ondernemers zijn zich er inmiddels van bewust dat duurzaamheid een topic op hun strategische agenda is. Of moet zijn. Met de Green Gap bekijkt Green Inc in 5 dagen waar jij als bedrijf staat, en welk gat er zit tussen de duurzame initiatieven in je bedrijf en de perceptie van de markt over die initiatieven. Wat doe ik, en hoe praat ik er over en hoe kijkt men er dan tegen aan? De green gap geeft je in een heel kort tijdsbestek een duidelijk advies over welke gebieden meer aandacht behoeven in je organisatie, en welke stappen je kan ondernemen op dat op te lossen.

Wake Up!

Tijdens energieke en creatieve ontbijtsessies bespreken aan de hand van actualiteiten en trends hoe het begrip duurzaam ondernemen leeft in de maatschappij en binnen de eigen organisatie. Wat zijn de initiatieven en ideeën die leven binnen de organisatie, en hoe wordt daar tegenaan gekeken. Waar wil je heen als organisatie, en hoe wordt die ambitie ervaren. We hanteren een laagdrempelige methodiek om vat te krijgen op gebieden waar de organisatie haar duurzaamheidsbeleid kan verdiepen, aanscherpen of direct in actie kan omzetten. Een actieplan behoort tot de resultaten van de ontbijtsessies. De nadruk ligt op het oplijnen van de interne en externe beleving van de duurzaamheidsidentiteit van de organisatie.
Download hier de Brochure van onze Wake Up sessies

Duurzaam kantoor

Doe het licht uit. Drink fairtrade koffie. Scheidt het afval. Verantwoorde inkoop zorgt voor minder uitstoot. Wat doe ik al duurzaam binnen het bedrijf? Wat moet ik verduurzamen in mijn bedrijfsvoering? Wat doe ik met duurzaamheid als het gaat om inkoop, energieverbruik, watergebruik, afval, kantine, koffie etcetera? Green Inc adviseert en implementeert duurzaamheid in jouw bedrijfsvoering. Green Inc zorgt er voor dat mensen je snappen als het gaat om je keuzes, en zorgt er voor dat mensen geïnspireerd worden om mee te doen. En met de ervaring van ons eigen boek “How to Green your Office” in het achterhoofd, kunnen we ook een goede workshop organiseren rondom dit thema.

Gedrag, cultuur & verankering

Practice what you preach. We kunnen pas preachen als we het ook practicen.  We hebben onze producten verduurzaamd. Maar hoe krijgen we mensen bewust, mee en hoe motiveer ik  ze als bedrijf.  Het bedrijf en product valt of staat bij de mensen zelf. Green Inc zorgt ervoor dat duurzaamheid in gedrag en cultuur van het bedrijf wordt verankerd. Duurzaamheid is de standaard, een nieuwe norm. Leuk en inspirerend.

After you have typed in some text, hit ENTER to start searching...